Denuncia de casas dañadas si existen irregularidades