Verificarán estado de esculturas de Tolsá en Catedral