Colocarán cerco a edificio de Génova 33 para abrir comercios