Cofece presenta a partidos programa sobre competencia