Integra Meade a ex colaboradora de Borge a equipo de precampaña